„Promise” oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną w zakresie psychoterapii pozytywnej integrującej dorobek psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej odwołując się do humanistycznej wizji człowieka oraz psychoterapii gestaltu integratywnego łączącego elementy terapii psychodynamicznej, behawioralnej i systemowej, dbając o normy etyczne i rozwój zawodowy. Jako terapeuci respektujemy standardy merytoryczne i etyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

W trakcie pierwszej wizyty/ konsultacji ustalone zostają podstawowe zasady i ramy udzielanej pomocy terapeutycznej.

 • Pacjent ma prawo uzyskać wyczerpujące informacje na temat diagnozy, prognozy i stosowanych metod terapeutycznych oraz odnośnie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wyszkolenia terapeuty.
 • Terapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej odnośnie informacji ujawnianych w trakcie sesji, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub odrębnych regulacji prawnych.
 • Czas trwania sesji indywidualnej wynosi 60 minut a małżeńskiej i rodzinnej 80 minut.
 • Częstość spotkań terapeutycznych, forma i cele terapii są przedmiotem indywidualnych ustaleń.
 • W przypadku spóźnienia się pacjenta na sesję czas spotkania nie ulega przedłużeniu.

Cennik:

 • indywidualna
  – sesja trwa 50 min- koszt 200 zł
 • par i małżeństw
  – sesja trwa 60min – koszt 220 zł
 • rodzinna
  – sesja trwa 80 min – koszt 220 zł
 • grupowa
  – sesja trwa 90 min
 • grupa wsparcia
  – sesja trwa 90 min
 • możliwość pracy przez Skypa
 • nauki przedmałżeńskie